Waldemar Gieres nowym-starym prezesem DELTY

Dymek informacje, triathlon, zawody Leave a Comment

W ostatnią sobotę w Browarze Tumskim odbyło się Walne Zebranie członków PTT DELTA. Podczas gorącej dyskusji ustaliliśmy kierunki działania na lata 2013-2016 roku. Dokonaliśmy zmian w statucie towarzystwa. Jedną z najważniejszych decyzji było także uchwalenie nowej składki członkowskiej, która od 2014 rok będzie wynosić 100 zł. Następnie członkowie wybrali nowego prezesa. Jedyną zgłoszoną kandydaturą był dotychczasowy prezes Waldemar Gieres. W …